Main Article Content

Ana M. Ferrero Rodríguez
Universidade do País Vasco
Spain
Biography
Ixone Alonso Sanz
Universidade do País Vasco
Biography
Vol 23 No 1 (2014), Articles
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.23.1.2395
Submitted: 08-02-2015 Accepted: 03-03-2015 Published: 10-02-2015
Copyright How to Cite

Abstract

Este estudo analiza os cambios experimentados na política de gasto da Comunidade Autónoma de Galicia como consecuencia da crise económica. Para iso, realízase unha comparación temporal do gasto orzamentario autonómico dos anos 2007 –ano que marca a fin da etapa de expansión– e 2010 –ano marcado polo signo da recesión económica– efectuándose, así mesmo, unha comparativa co resto das comunidades autónomas (CC.AA.). O artigo mostra que, a pesar de existir unha estrutura orzamentaria básica que permite explicar unha gran parte do gasto das autonomías, existen diferenzas nas súas políticas de gasto derivadas das distintas competencias asumidas por cada comunidade autónoma, así como dos seus recursos dispoñibles. A utilización de técnicas estatísticas factoriais consegue, en primeiro lugar, identificar diferenzas nas pautas orzamentarias de gasto autonómico e os patróns comúns; en segundo lugar, determinar os cambios experimentados neses patróns de gasto como consecuencia da crise económica; e por último, segmentar o conxunto de CC.AA. atendendo ás súas políticas de gasto.

Cited by

Article Details

References

ALESINA, A.; ARDAGNA, S. (2010): “Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending”, Tax Policy and the Economy, 24 (2), pp. 35-68.

ALONSO, I. (2009): El presupuesto como expresión de la evolución económica y política del proceso de descentralización español: el caso de la CAPV. Bilbao: Universidad del País Vasco, Servicio Editorial.

ARGIMÓN, I.; GÓMEZ, A.L.; HERNÁNDEZ, P.; MARTÍ, F. (1999): El sector de las Administraciones Públicas en España. Madrid: Banco de España.

ASCHAUER, D.A. (2000): “Do States Optimize? Public Capital and Economic Growth”, Annals of Regional Science, 34 (3), pp. 343-363.

BARRO, R.J.; REDLICK, C.J. (2009): Macroeconomic Effects from Government Purchases and Taxes. (NBER Working Paper Series, 15369). Cambridge, MA: The National Bureau of Economic Research (NBER). <http://www.nber.org/papers/w15369>.

BRAÑA PINO, F.J. (2006): “Descentralización y eficiencia. Los límites del federalismo económico”, en F.J. Ferraro García [coord.]: Colección Mediterráneo Económico: un balance del estado de las autonomías, 10, pp. 69-108. Almería: Fundación Cajamar.

COMISIÓN EUROPEA (2008): Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo. Un Plan Europeo de Recuperación Económica. [COM(2008) 800 final, de 26/11/08). Bruselas: Comisión Europea. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:ES:PDF>.

DENO, K.T. (1991): “Public Capital and the Factor Intensity of the Manufacturing Sector”, Urban Studies, 28 (1), pp. 3-14.

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, J.M.; LÓPEZ DEL PASO, R. (2011): “La crisis económica y financiera de 2007-2009: la respuesta del sector público”, eXtoikos, 1, pp. 29-37.

ESPADAS MONCALVILLO, L. (2008): “Las políticas de gasto en los Presupuestos Generales del Estado: evolución 2004-2008”, Presupuesto y Gasto Público, 50, pp. 45-58.

FERNÁNDEZ, A.; IGLESIAS, J.; MORANO, M. (2010): “La presupuestación después de la crisis”, Presupuesto y Gasto Público, 59, pp. 117-135.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2008): Política fiscal para enfrentar la crisis. (Documento SPN/08/01, Serie FMI Staff Position Notes, de 29/12/08). Washington D.C., WA: FMI. <http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/CCB/program_2010/BT_10_08/c9.1_political_fiscal.pdf>.

GONZÁLEZ PÁRAMO, J.M. (2010): Estrategias económicas de salida de la crisis. (Conferencia de 25/03/10). <http://www.ecb.int/press/key/date/2010/html/sp100325_1.es.html>.

HAIR JR., J.F.; BLACK, W.C.; BABIN, B.J.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L. (2006): Multivariate Data Analysis. 6ª ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

HERNÁNDEZ DE COS, P. (2010): “El papel de la política fiscal en la crisis económica”, Presupuesto y Gasto Público, 59, pp. 39-54. IGE (2011): Catálogo de Publicacións. Galicia en cifras. Santiago de Compostela: Instituto Galego de Estatística. <http://www.ige.eu/web/index.jsp?paxina=001&idioma=gl>.

ILZETZKI, E.; MENDOZA, E.; VÉGH, C. (2010): How Big (Small?) Are Fiscal Multipliers? (NBER Working Paper Series, 16479). Cambridge, MA: The National Bureau of Economic Research (NBER). <http://www.nber.org/papers/w16479.pdf?new_window=1>.

OCAÑA, C. (2010): “El marco general de la política presupuestaria 2010”, Presupuesto y Gasto Público, 58, pp. 9-19.

PÉREZ GARCÍA, F.; CUCARELLA, T.; HERNÁNDEZ, L.; FERNÁNDEZ, A. (2011): Las diferencias regionales del sector público español. Madrid: Fundación BBVA.

VALLE, V.; NAVARRO, R. (2009): “El sector público ante la crisis económica”, Temas Actuales de Economía, 4, pp. 93-127.