Main Article Content

  • Rubén Lado Sestayo
Rubén Lado Sestayo
Spain
Vol 22 No 2 (2013), Articles
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.22.2.1550
Submitted: 21-11-2013 Published: 22-11-2013
Copyright How to Cite

Abstract

O CAPM tivo un papel fundamental na explicación do proceso de formación de prezos. Non obstante, os seus resultados empíricos á hora de valorar activos non foron de todo satisfactorios debido, entre outras cuestións, á distinta resposta dos investidores ante as subidas e baixadas do mercado ou ante movementos extremos deste. Neste traballo analízase se o comportamento diferenciado dos investidores ten efectos na valoración de equilibrio dada polo modelo CAPM. Así, utilizando un modelo de regresión con limiares, os resultados obtidos para o mercado de capitais español demostran que o prezo dun activo é sensible ás subidas e baixadas do mercado, así como aos movementos extremos deste. Por outra parte, tamén se constata que esta sensibilidade non é estable ao longo do tempo, ao detectarse a presenza dun cambio estrutural no período no que se inicia a crise financeira global.
Cited by

Article Details

References

ANDREWS, D.W.K. (1988a): “Chi-Square Diagnostic Test for Econometric Models: Theory”, Econometrica, 56 (6), pp. 1419-1453.

ANDREWS, D.W.K. (1988b): “Chi-Square Diagnostic Test for Econometric Models: Introduction and Applications”, Journal of Econometrics, 37 (1), pp. 135-156.

BACHILLER, A. (1992): “Efecto fin de semana en la bolsa española”, Cuadernos Aragoneses de Economía, 2 (1-2), pp. 152-162.

BERGÉS, A. (1984): El mercado de capitales español en un contexto internacional. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda.

BLACK, F.; JENSEN, M.; SCHOLES, M. (1972): “The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Test”, en C.M. Jensen [ed.]: Studies in the Theory of Capital Markets. New York, NY: Praeger.

BRECHMANN, E.C.; CZARO, C. (2011): “Extending the CAPM Using Pair Copulas: The Regular Vine Market Sector Model” (no prelo).

CHEN, N.F.; ROLL, R.; ROSS, S.A. (1986): “Economic Forces and the Stock Market”, Journal of Business 59 (3), pp. 383-403.

FAMA, E.F.; FRENCH, K. (1992): “The Cross Section of Expected Stock Returns”, Journal of Finance, XLVII (2), pp. 427-466.

FAMA, E.F.; MACBETH, J. (1973): “Risk and Return: Some Empirical Tests”, Journal of Political Economy. 81 (3), pp. 607-636.

FERNÁNDEZ, P.; AGUIRREAMALLOA, J.; CORRES, L. (2011): Prima de riesgo utilizada para España: encuesta 2011. (Documento de Investigación, DI-921). Universidad de Navarra, IESE Business School.

GALLEGO, A.; GÓMEZ, C.; MARHUENDA J. (1992): Evidencias empíricas del CAPM en el mercado español de capitales. (WP-EC 92-13). Valencia: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

GIBBONS, M. (1982): “Multivariate Tests of Financial Models: A New Approach”, Journal of Financial Economics, 10 (1), pp. 3-27.

GÓMEZ-BEZARES, F. (2000): Gestión de carteras. Bilbao: Desclée de Brouwer.

GÓMEZ-BEZARES, F.; FERRUZ, L.; VARGAS MAGALLÓN, M. (2011): “Can We Beat the Market with Beta? An Intuitive Test of the CAPM”, Spanish Journal of Finance and Accounting, XLI (155), pp. 333-352.

GÓMEZ-BEZARES, F.; MADARIAGA, J.A.; SANTIBÁÑEZ, J. (1994): Valoración de acciones en la Bolsa Española. Bilbao: Desclée de Brouwer.

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. (1979): “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, Econometrica, 47 (2), pp. 263-292.

LEVY, H. (1978): “Equilibrium in an Imperfect Market: A Constraint on the Number of Securities in the Portfolio”, The American Economic Review, 68 (4), pp. 643-658.

LEVY, H. (2010): “The CAPM is Alive and Well: A Review and Synthesis”, European Financial Management, 16 (1), pp. 43-71.

LINTNER, J. (1965): “The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets”, The Review of Economics and Statistics, 47 (1), pp. 13-37.

LITZENBERG, R.; RAMASWAMY, K (1979): “The Effect of Personal Taxes and Dividens on Capital Assets Prices: Theory and Empirical Evidence”, Journal of Financial Economics, 7 (2), pp. 163-195.

MARKOWITZ, H.M. (1952): “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, 7 (1), pp. 77-91.

MARTÍNEZ, I.; VALDEMAR, O. (2011): “El IBEX35 como cartera óptima del mercado de valores español: estudio estadístico del período 2002-2010”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 49, pp. 399-418.

MERTON, R.C. (1973): “An Intertemporal Capital Asset Pricing Model”, Econometrica. 41 (5), pp. 867-887.

MIRALLES MARCELO, J.L.; MIRALLES, M.M.; MIRALLES QUIRÓS, J.L. (2007): “Análisis media-semivarianza: una aplicación a las primas de riesgo en el mercado de valores español”, Estudios de Economía Aplicada, 25 (1), pp. 199-214.

MIRALLES MARCELO, J.L.; MIRALLES, M.M.; MIRALLES QUIRÓS, J.L. (2009): “Estimación de la dinámica del coeficiente beta en el mercado bursátil español”, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 38 (143), pp. 449-478.

OSTERMATK, R (1991): “Empirical Evidence on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) in Two Scandinavian Stock Exchanges”, Omega, 19 (4), pp. 223-234.

PALACIOS, J. (1973): “The Stock Market in Spain: Test of Efficiency and Capital Market Theory. (Tese de doutoramento non publicada). Stanford, CA: Stanford University.

ROLL, R. (1977): “A Critique of Asset Pricing Theory’s Test”, Journal of Financial Economics, 4 (2), pp. 129-176.

ROSS, S.A. (1976): “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of Economic Theory, 13, pp. 341-360.

ROY, D.A. (1952): “Safety First and the Holding of Assets”, Econometrica, 20 (3), pp. 431-449.

RUBIO, G. (1988): “Further International Evidence on Asset Pricing: The Case of the Spanish Capital Market”, Journal of Banking and Finance, 12 (2), pp. 221-242.

RUBIO, G. (1991): “Formación de precios en el mercado bursátil: teoría y evidencia empírica”, Cuadernos Económicos de ICE, 49, pp. 157-186.

SENTANA, E. (1995): “Riesgo y rentabilidad en el mercado español de valores”, Moneda y Crédito, 200, pp. 133-167.

SENTANA, E. (1997): “Risk and Return in the Spanish Stock Market: Some Evidence from Individual Assets”, Investigaciones Económicas, XXI (2), pp. 297-359.

SHARPE, W.F. (1964): “A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”, The Journal of Finance, 19 (3), pp. 425-442.

SHARPE, W.F. (1994): “The Sharpe Ratio”, Journal of Portfolio Management, 21, pp. 49-58.

SOLNIK, B.H. (1974): “An International Market Model of Security Price Behavior”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29 (2), pp. 365-378.

STUTZER, M. (1998): A Portfolio Performance Index and Its Implications. (Working Paper Series). Boulder, CO: University of Colorado at Boulder, Leeds School of Business.

TOBIN, J. (1958): “Liquidity Preference as Behavior towards Risk”, Review of Economic Studies, 26, pp. 65-86.

TREYNOR, J. (1962): Toward a Theory of Market Value of Risky Assets (non publicado).