Revisión cega

Para asegurar a integridade da revisión entre parellas cego para a presentación a esta prensa, deberíanse facer todos os esforzos para evitar que as identidades dos autores e os revisores se coñezan. Isto implica aos autores, editores e revisores (que carguen documentos como parte da súa revisión) verificando se se tomaron os seguintes pasos con respecto ao texto e ás propiedades do ficheiro:

Os autores do documento eliminaron os seus nomes do texto, con "Autor" e ano utilizados nas referencias e notas ao pé, en lugar do nome do autor, o título do artigo, etc.
Con documentos de Microsoft Office, a identificación do autor tamén debe ser eliminada das propiedades do ficheiro (ver en Ficheiro en Word), premendo no seguinte, comezando con Ficheiro no menú principal da aplicación de Microsoft: Ficheiro > Gardar como > Ferramentas (ou Opcións cun Mac) > Seguridade > Elimina información persoal das propiedades do ficheiro gardadas > Gardar.
Con PDFs, os nomes dos autores tamén deberían eliminarse das Propiedades do documento que se atopan no menú principal de Ficheiro no Adobe Acrobat.