Contenido principal del artículo

Serafín González Prieto
Sociedade Galega de Historia Natural
España
Biografía
Vol. 4 Núm. 17 (2022): Los ODS 14 y 15 en las agendas formativas e informativas | Desinformación, Ensayos
DOI: https://doi.org/10.15304/ricd.4.17.8796
Recibido: 27-10-2022 Aceptado: 27-10-2022 Publicado: 16-12-2022
Derechos de autoría Cómo citar Citado por

Resumen

A Sociedade Galega de Historía Natural é unha das ONGs medioambientalistas máis antigas do estado español. Ó longo dos seus cáseque cincoenta anos de existencia vén desenvolvendo un labor de divulgación de estudos e comunicación de iniciativas e loitas sociais ó redor da defensa do patrimonio natural galego. Neste ensaio faise un percorrido polas publicacións, actividades e eventos promovidos máis salientables da SGHN, verbo da visión de biodiversidade que a organización propón, asi como ó respecto das metas dos ODS.