Contenido principal del artículo

Pedro Alonso
-
España
Vol. 3 Núm. 13 (2020): Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Medio ambiente | Educación , Revistero, Páginas 144-152
DOI: https://doi.org/10.15304/ricd.3.13.7257
Recibido: 16-11-2020 Aceptado: 16-11-2020 Publicado: 28-12-2020
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Neste ensaio abórdase unha revisión dalgúns dos aspectos da bioloxía e a ecoloxía do lobo no norte de Galicia  como un dos elementos que  máis inciden na configuración da identidade rural galega  e no aproveitamento gandeiro extensivo dos montes e, dentro deste, na cría dos cabalos bravos. Entre realidades cruzadas, como o cultivo intensivo de eucaliptos, os incendios e o cambio climático, o texto tenta atopar unha dirección que seguir nun mundo rural que esmorece.

Citado por

Detalles del artículo