Contenido principal del artículo

Luís Barreiro Carballal
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
Vol. 1 Núm. 3 (2016): Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, Artículos de Investigación, Páginas 41-53
Recibido: 06-12-2015 Aceptado: 12-01-2016 Publicado: 19-01-2016
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Dende a aparición do cine e despois da televisión, a discapacidade tivo unha presenza descontinua no desenvolvemento das tramas argumentais. Igualmente a motivación da presenza das persoas con discapacidade no audiovisual debeuse a motivacións diversas cando non contraditorias. Na actualidade, sen que os vellos estereotipos teñan desaparecido de todo o enfoque desta realidade social e persoal tense aberto un pouco mais, os personaxes son mais ricos e complexos, sendo fundamental para este cambio a labor do movemento asociativo como concienciador do conxunto da sociedade.

Detalles del artículo