Contenido principal del artículo

Carme Mayugo
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
Comba Campoy
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
Vol. 1 Núm. 2 (2015): Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, Conversaciones, Páginas 11-18
Recibido: 09-07-2015 Aceptado: 09-07-2015 Publicado: 09-07-2015
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Desde a RICD puxemos en común os coñecementos e a experiencia de dous referentes nos seus campos de investigación no ámbito anglosaxón, Sonia Livingston e Peter Lewis. Tanto unha, máis enfocada á exploración de estratexias de educomunicación coa infancia e xuventude, como o outro, centrado nas posibilidades do medio radiofónico como instrumento comunicativo das comunidades, comparten a necesidade de artellar fórmulas que acheguen a investigación e o traballo educativo nas escolas e universidades á sociedade, e en especial aos grupos en situación de vulnerabilidade. E isto leva aparellada unha maior atención ás preocupacións e problemáticas deses grupos, alén do xeito no que se achegan habitualmente aos medios de comunicación.

Detalles del artículo