Contido principal do artigo

Ana Araujo
University of Minho – Department of Economics
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-1060-7469
Paulo Jorge Reis Mourão
University of Minho – Department of Economics & NIPE
Portugal
https://orcid.org/0000-0001-6046-645X
Pedro Daraujo
University of São Paulo – Brazil / University of Munster-WWU – Germany
Brasil
https://orcid.org/0000-0002-4040-2237
Vol 29 No 1 (2020), Artigos, páxinas 1-20
DOI https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6626
Recibido: 17-02-2020 Aceptado: 10-05-2020 Publicado: 29-05-2020
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo analiza as catro dimensións que xeran ilusión fiscal a través dunha enquisa respondida por unha mostra da poboación da rexión norte de Portugal. As dimensións enquisadas foron: (1) nesgo na percepción dos contribuíntes dos custos e beneficios dos programas públicos; (2) ignorancia ou falta de atención sobre a realidade fiscal (como sobre a estrutura tributaria ou a recadación asociada); (3) aproveitar o calendario e as expectativas do contribuínte para unha recadación de impostos optimizada; e (4) asociación da realidade socioeconómica circundante coa estrutura fiscal. Os resultados mostran que a dimensión máis grave presente entre os contribuíntes portugueses analizados é a relativa falta de atención á realidade fiscal. A través dunha análise utilizando probas apropiadas, observouse que algunhas dimensións, como a educación e os ingresos dos contribuíntes, inflúen significativamente no risco individual de ilusión fiscal. 

Detalles do artigo