Contido principal do artigo

Zaira Camoiras-Rodríguez
Universidade de Santiago de Compostela- Facultade de CC. Económicas e Empresariais
España
https://orcid.org/0000-0002-1195-2133
Concepción Varela-Neira
Universidade de Santiago de Compostela- Facultade de CC. Económicas e Empresariais
España
https://orcid.org/0000-0003-1096-7541
Vol 29 No 1 (2020), Artigos, páxinas 1-18
DOI https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6123
Recibido: 26-06-2019 Aceptado: 04-12-2019 Publicado: 10-05-2020
Copyright Como citar

Resumo

As redes sociais experimentaron nos últimos anos un gran crecemento en termos de uso por parte de consumidores e empre-sas, sendo cada vez máis frecuente o desenvolvemento de estratexias de comunicación de márketing nestes medios. As em-presas están aumentando o seu investimento en redes sociais co fin de atraer novos consumidores a través do boca a boca electrónico (electronic word of mouth [eWOM]) e estimular a intención de compra.
Este estudo contribúe á literatura incrementando o coñecemento dos factores que axudan á mellora do eWOM resultado dunha promoción realizada por unha marca en redes sociais, a través dun modelo combinado. O contraste empírico realízase cunha mostra de estudantes universitarios con presenza en diferentes redes sociais. As análises desenvolvidas efectúanse a través dun modelo de ecuacións estruturais. Os resultados mostran o papel relevante do intercambio de experiencias online entre consumidores e do compromiso coa rede social sobre a intención de eWOM. Así mesmo, destacan a importancia da oportunidade e a identificación coa rede social como determinantes destes antecedentes.

Detalles do artigo