Main Article Content

María Isabel Bertolotti
Instituto Nacional de Investigación e Desenvolvemento Pesqueiro
Argentina
Biography
Andrea Pagani
Universidade Nacional de Mar del Plata
Argentina
Biography
Patricia Gualdoni
Universidade Nacional de Mar del Plata
Argentina
Biography
Juan Fosati
Goberno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Argentina
Biography
Vol 23 No 3 (2014), Articles
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.23.3.2500
Submitted: 27-03-2015 Accepted: 27-03-2015 Published: 27-03-2015
Copyright How to Cite

Abstract

Neste traballo descríbese o sector mitilicultor de Puerto Almanza, Arxentina, identificando e analizando os distintos compoñentes da cadea produtiva no ano 2011. A mitilicultura é unha acti-vidade produtiva complementaria para o desenvolvemento socioeconómico en Puerto Almanza, a cal se atopa nunha etapa de desenvolvemento tanto no que respecta ao sector artesanal como ao sec-tor industrial. Observáronse posibilidades para o crecemento e desenvolvemento endóxeno da acti-vidade, aínda que se detectaron problemas na súa cadea produtiva. No necesario proceso de conso-lidación cara á sostibilidade da miticultura na zona deben intervir os principais actores da actividade, destacando o rol fundamental reservado ao Estado. A recomendación para o longo prazo é asegurar o manexo apropiado desta zona de produción de moluscos nun marco de desenvolvemento sostible e participativo.


 


 

Cited by

Article Details

References

ÁLVAREZ, M. (2012): “Situación actual de las zonas de producción de moluscos bivalvos en referencia a los fenómenos de Marea Roja. Años 2008 al 2011”, 5o Taller de Trabajo de la Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica y del Taller de Cultivo de Mejillón. Las Grutas, Río Negro: Centro Nacional Patagónico, CONICET. <http://www.cenpat-conicet.gov.ar/mariculturaenred/Presentaciones%205%20Taller/14%20Mareas%20rojas%20-Ferino%20Alvarez.pdf>.

BERTOLOTTI, M.; PAGANI, A.; GUALDONI, P.; ERRAZTI, E. (2011): Cultivo de mejillón en Puerto Almanza, Tierra del Fuego, innovación y sostenibilidad. (Informe de investigación, INIDEP, 100/2011). Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

BERTOLOTTI, M.; PAGANI, A.; GUALDONI, P.; ERRAZTI, E. (2013): “Análisis del sistema productivo acuícola en Puerto Almanza, Tierra del Fuego. Sostenibilidad y consolidación de la zona de cultivo de mejillón (Mytilus chilensis)”, V Foro Iberoamericano de Recursos Marinos y la Acuicultura, en S. Cárdenas, J.M. Mancera, M. Rey-Méndez e C. Lodeiros [ed.]: Libro de Actas del V Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura, pp. 225-238. Asociación Cultural Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas.

COFECYT (2008): Debilidades y desafíos tecnológicos del sector Productivo pesca y acuicultura. Santa Cruz y Tierra del Fuego.(Profecyt, SECYT e UIA). Buenos Aires: COFECYT. (8 de agosto de 2014). http://www.cofecyt.mincyt.gov.ar/pdf/productos_alimenticios/Pescayacuicultura.pdf>

FAO (2012): El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2012. Roma: Departamento de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. <http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf>.

QUIRÓS, R.; LUCHINI, L.; ERRAZTI, E.; WICKI, G. (1993): Evaluación e identificación de sitios aptos para desarrollo de la acuicultura; sobre la zona costera de la Isla Grande de Tierra del Fuego y sus aguas interiores. Informe final, vol. I, II e III. Buenos Aires: Consejo Federal de Inversiones (CFI).

FOSATI, J. (2011): Situación de la acuicultura en Tierra del Fuego. (Informe 55/11). Tierra del Fuego: Departamento Acuicultura.

REPÚBLICA ARGENTINA. PRESIDENCIA (1972): Ley 19640, del 2 de junio de 1972, de promoción al territorio nacional de Tierra del Fuego. (Exímese del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dictando normas al efecto, 16 de mayo de 1972). Boletín Oficial, de 02/06/1972, p. 2.

REPÚBLICA ARGENTINA. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR (2002): Ley 537, de 2 de enero de 2001, de modificación de la Ley de Pesca. Sanción: 25 de octubre de 2001. Promulgación: Veto parcial Dto. Nº 1959/01. Aceptación veto parcial Resol. Nº 239/01. 10/12/01. D.P. Nº 2127. Boletín Oficial Provincial, de 02/01/2002. <http://www.legistdf.gov.ar/documentos/leyesprov/>.