Main Article Content

Irene Martín de Vidales Carrasco
Universidade de Castilla La Mancha
Spain
Biography
Vol 23 No 2 (2014), Articles
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.23.2.2486
Submitted: 25-03-2015 Accepted: 25-03-2015 Published: 25-03-2015
Copyright How to Cite

Abstract

O obxectivo prioritario deste artigo é ofrecer unha análise exhaustiva do impacto que tivo a grave crise financeira, que desde finais do ano 2008 fai estragos na economía real global, sobre o sis-tema bancario de Chipre. Para iso, e despois de estudar a súa estrutura institucional e as súas carac-terísticas máis relevantes, presentarase a situación actual e a evolución recente das súas principais magnitudes económico-financeiras, relativas ao número de entidades, volume de activos canaliza-dos, depósitos xestionados, créditos concedidos, rendibilidade, solvencia, eficiencia e, finalmente, di-versos indicadores de servizo bancario.

 

 

Cited by

Article Details

References

ALPHA BANK CYPRUS (varios anos): Annual Report. Nicosia; Alpha Bank Cyprus.

ARIAS, X.C. (2009): La crisis de 2008 y la naturaleza de la política económica. (Documento de Trabajo 04/2009). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social.

ASSOCIATION OF CYPRUS BANKS (varios anos): Annual Report. Nicosia: Association of Cyprus Banks.

BANCO DE ESPAÑA (varios anos): Memoria de la supervisión bancaria en España. Madrid: Banco de España.

BANCO DE PORTUGAL (varios anos): Relatório do Conselho de Administração. Relatório e Contas. Lisboa: Banco de Portugal. BANK OF CYPRUS (varios anos): Annual Report. Nicosia: Bank os Cyprus.

BANK OF GREECE (varios anos): Annual Report. Athens: Bank of Greece.

BECK, T. (2013): “Cyprus: What Are the Alternatives?”, VOX, CEPR’s Policy Portal, de 23/03/13. <http://www.voxeu.org>.

CALVO, A.; PAREJO, J.A.; RODRÍGUEZ, L.; CUERVO, A. (2012): Manual de Sistema Financiero Español. (Colección Ariel Economía). Barcelona: Ariel.

CENTRAL BANK OF CYPRUS (varios anos): Annual Report. Nicosia: Central Bank of Cyprus.

CENTRAL BANK OF CYPRUS (varios anos): National Data on Banking Sector. Nicosia: Central Bank of Cyprus.

CENTRAL BANK OF IRELAND (varios anos): Annual Report. Dublin: central Bank of Ireland.

EUROPEAN BANKING FEDERATION (varios anos): Statistics on the European Banking Sector. Brussels: European Banking Federation.

EUROSTAT (varios anos): Gross Domestic Product at Market Prices. Luxembourg: European Commission, Eurostat. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>.

EUROSTAT (varios anos): Population at 1 January. Luxembourg: European Commission, Eurostat. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>.

EUROSTAT (varios anos): Real GDP Growth Rate. Luxembourg: European Commission, Eurostat. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>.

EUROSTAT (varios anos): Unemployment Rate. Luxembourg: European Commission, Eurostat. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>.

FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF ICELAND (varios anos): Annual Report. Reikiavik: Financial Supervisory Authority of Iceland.

FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF ICELAND (varios anos): Key Figures from Annual Accounts. Reikiavik: Financial Supervisory Authority of Iceland.

GRECIA. MINISTRY OF FINANCE (2010): Update of the Hellenic Stability and Growth Programme. Athens: Ministry of Finance. <http://www.mnec.gr>.

HELLENIC BANK (varios anos): Annual Report. Nicosia: Hellenic Bank.

LA CAIXA. SERVICIO DE ESTUDIOS (2008): Convulsión en el sistema financiero. (Informe Mensual, 317). Barcelona: La Caixa, Servicio de Estudios.

LAIKI BANK GROUP (varios anos): Annual Report. Nicosia: Laiki Bank Group.

LLAMAS, M. (2009): “El origen de las subprime”, Libertad Digital, de 24/02/09. <http://www.libertaddigital.com>.

MARTÍN, A.; LLAMAS, M. (2010): “Desmontando a Greenspan, el maestro de la crisis financiera”, Libertad Digital, de 08/04/10. <http://www.libertaddigital.com>.

NADAL BELDA, A. (2008): “La crisis financiera de Estados Unidos”, Boletín Económico de ICE, 2.953, pp. 19-29.

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ATENAS (2013): Informe económico y comercial de Chipre. Atenas: Oficina Económica y Comercial de España en Atenas.

RODRÍGUEZ DE CODES ELORRIAGA, E. (2010): “Las nuevas medidas de Basilea III en materia de capital”, Revista de Estabilidad Financiera, 19, pp. 9-19.

UNIÓN EUROPEA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (2009): “La respuesta europea a la crisis financiera y económica”, Boletín Económico de ICE, 2.957, pp. 3-22.

VEGA SERRANO, J.M. (2011): “La crisis bancaria irlandesa”, Boletín Económico de ICE, 3.007, pp. 29-37.

VÉRON, N. (2013): “Europe’s Cyprus Blender and its Consequences”, VOX, CEPR’s Policy Portal, de 21/03/13. <http://www.voxeu.org>.

WYPLOSZ, C. (2013): “Cyprus, the Next Blunder”, VOX, CEPR’s Policy Portal, de 18/03/13. <http://www.voxeu.org>.

Most read articles by the same author(s)