Contacto principal

RELAdEI
ILAdEI. Instituto Latinoamericano de Estudios para la Infancia

RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil.
ISSN: 2255-0666

Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n.
Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela.
Teléfono con extensión: +34 98 156 31 00 Ext.13825
Fax: +34 98 153 04 94
E-mail: revistareladei@gmail.com

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico