Contenido principal del artículo

Samuel Nión Álvarez
Universidade de Santiago de Compostela
España
Verónica Silva Alvite
Arqueóloga. Profesional independente.
España
Andrea Mouriño Schick
Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio Departamento de Historia, Universidade de Vigo
España
Vol. 39 (2023), Noticiario arqueológico de Galicia y el NO peninsular
DOI: https://doi.org/10.15304/gall.39.6361
Recibido: 03-11-2019 Aceptado: 14-09-2022 Publicado: 15-03-2023
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

O seguinte artigo expón os novos xacementos arqueolóxicos documentados no marco da intervención “Prospección arqueolóxica para xeolocalizar e delimitar os xacementos arqueolóxicos que se coñecen na Comunidade Autónoma de Galicia”. Se ben esta intervención tiña como obxectivo a delimitación efectiva daqueles xacementos xa coñecidos, dentro do seu marco se aplicaron distintas técnicas de teledetección que permitiron localizar unha cantidade considerable de bens arqueolóxicos ata agora descoñecidos. Nesta publicación, realizaremos unha primeira aproximación a estes novos xacementos documentados nas comarcas de Ordes e Compostela, zona na que foron realizados os traballos do equipo técnico que aqui asina.


 


The following paper presents the new archaeological sites exposed during the survey “Prospección arqueolóxica para xeolocalizar e delimitar os xacementos arqueolóxicos que se coñecen na Comunidade Autónoma de Galicia”. While it is true that the main objective of this archaeological actuation was to locate already known sites, within its framework was possible to develop several teledetection tecniques using GIS software. These tecniques allowed us to locate a considerable amount (72) of unknown archaeological sites. In this paper, a first approach of these new sites will be proposed, focusing on Ordes and Compostela shires.

Detalles del artículo