Contenido principal del artículo

Xosé Ignacio González Martínez
Particular
España
Biografía
Carlos Boullón Agrelo
Particular
España
Vol. 23 (2016), Artículos científicos
Recibido: 11-02-2016 Aceptado: 01-04-2016 Publicado: 13-04-2016
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Neste traballo apórtase información sobre a distribución e demografía de Rumex rupestris Le Gall na península do Barbanza (SO da provincia de A Coruña). Localizáronse 18 núcleos poboacionais, que no seu conxunto suman un total de 116 rametos, distribuídos na súa maior parte ao longo dun tramo de aproximadamente 38 km lineais de costa aberta. O groso do contixente barbanzano localízase en territorio do LIC “Complexo Húmido de Corrubedo”.

Detalles del artículo

Artículos más leídos del mismo autor/a(s)