Contenido principal del artículo

Carlos Boullón Agrelo
Particular
España
Xosé Ignacio González Martínez
Particular
España
Biografía
Vol. 22 (2015), Notas breves
Recibido: 22-05-2015 Aceptado: 17-09-2015 Publicado: 28-09-2015
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Neste traballo apórtase información sobre a distribución e demografía de varios núcleos poboacionais de Succisa pinnatifida Lange, localizados todos eles no concello de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). No seu conxunto, constitúen a poboación de maior tamaño coñecida ata o momento en Galicia, con un total de 6676 individuos. Durante o traballo de campo puidose constatar que a especie se encontra mellor representada naquelas zonas submetidas ás rozas periódicas que se levan a termo baixo as liñas de alta tensión, polo que se recomenda manter este método de curta que claramente beneficia á planta.

Detalles del artículo

Artículos más leídos del mismo autor/a(s)