Contenido principal del artículo

Rosa Brañas Abad
Universidade de Vigo
España
Biografía
Vol. 38 (2019), Artículos, Páginas pp. 127-152
DOI: https://doi.org/10.15304/gall.38.6296
Recibido: 23-09-2019 Aceptado: 23-03-2020 Publicado: 27-04-2020
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Na véspera da festa parroquial de San Martiño de Vilelos (O Saviñao, Lugo) os veciños celebran o Fulión, que consiste en subir ao castro máis próximo grandes fachas e tirar dende alí grande cantidade de fogos artificiais. Neste artigo recollemos a etnografía do Fulión de Vilelos e propoñemos unha interpretación sobre o seu posible significado.

Detalles del artículo

Referencias

APARICIO CASADO, B. 1999. Mouras, serpientes, tesoros y otros encantos. Mitología popular gallega. A Coruña, Edicións do Castro.

APARICIO CASADO, B. 2002. A sociedade campesiña na mitoloxía popular galega. Santiago de Compostela, USC-Serie Galicia.

ARIZAGA, A.; AYÁN, X. 2007. “Etnoarqueología del paisaje castreño, la segunda vida de los castros”. En F.J. González García (coord). Los pueblos de la Galicia céltica. Madrid, pp. 445-531.

AYÁN, X (Coord.), 2002. Pasado e futuro de Castrolandín (Cuntis): unha proposta de recuperación e revalorización. Santiago de Compostela, CSIC.

BANDE RODRÍGUEZ, E. 1997. “Religiosidad, creencias y prácticas vitales del campesinado gallego”, Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo XLIV, Fascículo 109, pp. 301-324. DOI: https://doi.org/10.3989/ceg.1997.v44.i109.225

BRAÑAS, R. 2005. “Sobre penes, risas e meigallos. Dous amuletos romanos no Castelo de San Antón”, Boletín Amigos do Arqueolóxico 9, pp. 13-16.

CASTRO PÉREZ, X. 1991. “Vida cotián e mentalidades na Historia da alimentación galega: banquetes fúnebres, ánima e velorios”. En VI Xornadas de Historia de Galicia. Mentalidades colectivas e Ideoloxías. Ourense, pp. 245-57.

COCHO, F. 1990. O carnaval en Galicia. Vigo, Xerais.

CUBA, X.R., REIGOSA, A. e MIRANDA, X. 1999. Diccionario dos seres míticos galegos. Vigo, Xerais.

FERNÁNDEZ DE ROTA, J.A. 1984, Antropología de un viejo paisaje gallego. Madrid, Centro de Investigaciones sociológicas.

FERRO COUSELO, X. 1952. Os petroglifos de término e as insculturas rupestres de Galicia. Ourense.

FREÁN CAMPO, A. 2015, “El imaginario de la alteridad como fuente de conocimiento arqueológico e histórico. El caso del noroeste peninsular”, Gallaecia 34, pp. 249-276.

GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A.; BUXÓ REY, M.J. (Coord.) 1997. El fuego. Mitos, ritos y realidades. (Coloquio Internacional, Granada 1995). Anthropos.

GONZÁLEZ REBOREDO, X.M. 1989. A festa de San Xoán. Vigo. Ir Indo.

LISÓN TOLOSANA, C. 2004 (1974). Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia. Madrid. Akal.

LLINARES GARCÍA, M. 1990. Os mouros no imaxinario popular galego. Santiago de Compostela, USC-Serie Galicia.

LLINARES GARCÍA, M. 1990a. Mouros, ánimas, demonios: El imaginario popular Gallego. Madrid, Akal.

LÓPEZ CUEVILLAS, F. e FRAGUAS FRAGUAS, A. 1955. “Los castros de la Tierra de Saviñao”. En III Congreso Nacional de Arqueología. (Galicia, 1953). Zaragoza, pp. 273-348

LÓPEZ PEREIRA, X.E. 1996. Cultura, relixión e superstición na Galicia sueva. Martiño de Braga. De correctione rusticorum. A Coruña. UDC

MANDIANES, M. 1996. “O pan das ánimas”, Boletín Auriense XXVI, pp 205-12.

MARIÑO FERRO, X.R. 1984. “Bruxas: as fillas de Mani”. En Iº Coloquio de Antropoloxía de Galicia. C.S.E Sargadelos, pp. 90-106

QUINTÍA, R. 2012. “Mouros e mouras. Na procura de nós mesmos”. En VVAA Scrita Contemporánea. Os mouros e as mouras: máxicos enigmáticos da mitoloxía popular. pp.13-41

TABOADA CHIVITE, J. 1969. “A cencerrada en Galicia”. En J. TABOADA, Ritos y creencias gallegas. A Coruña. Sálvora, pp. 203-217.

TABOADA CHIVITE, J. 1975. “La encrucijada en el folklore de Galicia”, Boletín Auriense V, pp. 101-112.

VANSINA, J. 1965. Oral Tradition. A Study in Historical Methodology. London.

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, J.M. 1998. “Cerimonias de véspera: os folións na Ribeira Sacra”, Boletín do Museo Provincial de Lugo 8-1, pp. 215-290.

VVAA. 2012. Scrita Contemporánea.Os mouros e as mouras: máxicos enigmáticos da mitoloxía popular. Actas das V Xornadas de Literatura de Tradición Oral. AELG.