Contenido principal del artículo

Ramón Fábregas Valcarcel
Universidade de Santiago de Compostela
España
A. de Lombera Hermida
Universidade de Santiago de Compostela
España
M Remedios Serna Gonzalez
Universidade de Santiago de Compostela
España
X. P. Rodríguez Alvarez
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) Universitat Rovira i Virgili
España
M. Vaquero Rodríguez
Universitat Rovira i Virgili
España
M. Pérez Rama
Universidade da Coruña
España
A. Grandal d'Anglade
Universidade da Coruña
España
S. Alonso Fernández
Universidade da Coruña
España
A. Ameijenda Iglesias
Universidade de Santiago de Compostela
España
Vol. 31 (2012), Artículos
Recibido: 14-03-2013 Aceptado: 14-03-2013
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

As cavidades cársticas do NW peninsular ofrecen unhas condicións de preservación do rexistro arqueolóxico que solventan as deficiencias documentadas nos xacementos ó aire libre. Neste senso, a descuberta de novos materiais como restos faunísticos, industria ósea, fogares, etc. nas cavidades das Serras Orientais están a completar moitas esferas do estudio das sociedades prehistóricas. As numerosas datacións obtidas nestes contextos permiten coñecer a evolución no uso destes hábitats ó longo da Prehistoriae Historia Antiga do NW peninsular.

Detalles del artículo