Contacto principal

José Manuel Iglesias Casais
Universidad de Santiago de Compostela
Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Dereito, Campus Universitario Sur, s/n15782-Santiago de Compostela (España)

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico