Contacto principal

José Manuel Iglesias Casais
Secretaria de la RevistaUniversidad de Santiago de Compostela
Teléfono 881814620
Universidade de Santiago de CompostelaFacultade de DereitoCampus Universitario Sur, s/n15782-Santiago de Compostela (España)

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico