Contenido principal del artículo

Víctor J. Barbeito Pose
Centro Arqueolóxico do Barbanza
España
Vol. 31 (2012), Artículos
Recibido: 25-03-2013 Aceptado: 25-03-2013
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Preséntanse os resultados dunha intervención arqueolóxica no casco urbano de Rianxo (A Coruña), onde se localizou unha parcela con sete fases de ocupación. O xacemento correspóndese cunha necrópole mixta de incineración/creación e inhumación. A alta concentración de enterramentos nun espazo tan reducido acompañado dos restos dunha estrutura arquitectónica fai sospeitar da existencia dun antigo mausoleo ou similar

Detalles del artículo