Contenido principal del artículo

Andrés Manuel Teira Brión
Universidade de Santiago de Compostela
España
Emilio Abad Vidal
Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
España
Vol. 31 (2012), Artículos
Recibido: 25-03-2013 Aceptado: 25-03-2013
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Galicia presenta unha longa tradición de escavacións de xacementos da Idade do Ferro dende finais do século XIX. Malia a grande cantidade de investigacións, o intercambio da información xerada continua a ser opaca e a expresarse en formatos dificilmente interoperables, polo que o seu emprego non reverte habitualmente nunha maior calidade científica ou profesional. Neste texto realízase unha biografía das escavacións e sondaxes sobre a cultura castrexa en base aos datos aportados nas publicacións ?a única fonte existente?, ao tempo que se reclama a necesidade de establecer un debate sobre o intercambio de datos en formatos estándares e de acceso público

Detalles del artículo