Contenido principal del artículo

José Rama Caamaño
Universidad Autónoma de Madrid
España
Biografía
Carlos Fernández Esquer
Universidad Autónoma de Madrid
España
Vol. 16 Núm. 1 (2017), Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/rips.16.1.3763
Recibido: 27-11-2016 Aceptado: 16-05-2017 Publicado: 26-06-2017
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Tras a celebración de dez eleccións ao Parlamento de Galicia, a última delas o pasado 25 de setembro de 2016, é posible facer balance dos rendementos do sistema electoral autonómico galego. Este traballo realiza unha análise exhaustiva dos efectos despregados polas regras electorais galegas, utilizando para elo un conxunto de indicadores que miden a fragmentación partidista, a desproporcionalidade, as primas e penalizacións recibidas polos partidos e a desigualdade no valor do voto. Do mesmo xeito, estúdanse as lixeiras modificacións que experimentou o sistema electoral, dende a su xénese no Estatuto de Autonomía de 1981, pasando pola aprobación da lei electoral galega en 1985, ata a reforma de 1992, así como os recentes intentos de reforma dos anos 2012 e 2014. Por último, estaremos en condicións para formular unha proposta de reforma electoral propia que, a partir de pequenas modificacións, poida corrixir algunhas das eivas do actual sistema electoral.
Citado por

Detalles del artículo