Contenido principal del artículo

Ismael Blanco Casais
Universidad de Santiago
España
Vol. 9 Núm. 2 (2010), Artículos
Recibido: 12-03-2013 Aceptado: 12-03-2013
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Os cambios sociais acontecidos en España desde os anos 50 do século XX tiveron un especial impacto nun medio rural que se viu sometido a un paulatino proceso de abandono. O artigo tenta demostrar como as políticas de desenvolvemento rural que se levaron a cabo desde a incorporación de España á Unión Europea tiveron como obxectivo inicial a implantación dun novo modelo de produción agrícola, pero remataron dando pe ó desenvolvemento no territorio español da nova forma de turismo denominado "sostible". Contemplado inicialmente como un medio para desenvolver as zonas rurais, este modelo de turismo presenta unhas peculiaridades que o converten en non poucas ocasións non nun medio para garantir ese desenvolvemento das zonas deprimidas do medio rural, senón nun fin en si mesmo que consume unha notable cantidade de recursos e que pode provocar efectos negativos alí onde se desenvolve.

Detalles del artículo