1.
Rodríguez Parada, R. Xosé Afonso Álvarez Pérez (2010): "Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría". [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza (Biblioteca Filolóxica Galega/Instituto da Lingua Galega) + cd. 729 p. Verba [Internet]. 1 [citado 3 de junio de 2023];39. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/881