1.
Sánchez Rei, XM. Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos. Verba [Internet]. 1 [citado 26 de mayo de 2024];40:389-14. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/1293