Mariño, , Ramón & Graça Rio-Torto,. 2022. Jesús Pena (1947-2021). Verba: Anuario Galego de Filoloxía 49. doi:10.15304/verba.49.8659. https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/8659 (24 febrero, 2024).