Rodríguez Parada, , Raquel. «Xosé Afonso Álvarez Pérez (2010): "Para Un Estudo xeolingüístico Dos Campos Lexicais. Análise De designacións Galegas Do ámbito Da gandaría". [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié De La Maza (Biblioteca Filolóxica Galega/Instituto Da Lingua Galega) + Cd. 729 P». Verba: Anuario Galego de Filoloxía 39 (1). Accedido junio 18, 2024. https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/881.