Rodríguez Parada, , R. «Xosé Afonso Álvarez Pérez (2010): "Para Un Estudo xeolingüístico Dos Campos Lexicais. Análise De designacións Galegas Do ámbito Da gandaría". [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié De La Maza (Biblioteca Filolóxica Galega/Instituto Da Lingua Galega) + Cd. 729 P». Verba: Anuario Galego De Filoloxía, Vol. 39, 1, https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/881.