Ferreiro Fernández, , M. «A Forma “mais” Na lírica Profana Galego-Portuguesa: Variación lingüística E Estatus métrico». Verba: Anuario Galego De Filoloxía, Vol. 43, octubre de 2016, pp. 361-83, doi:10.15304/verba.43.2846.