RODRÍGUEZ PARADA, , R., 1. Xosé Afonso Álvarez Pérez (2010): "Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría". [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza (Biblioteca Filolóxica Galega/Instituto da Lingua Galega) + cd. 729 p. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 39. [Consulta: 23 mayo 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/881.