RODRÍGUEZ TORO, , J.J., 2020. Ana Isabel Boullon (ed.): Antroponimia e lexicografía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 333 pp. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 47, pp. 405-413. [Consulta: 6 junio 2023]. DOI 10.15304/verba.47.6683. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/6683.