ARIAS-FREIXEDO, , X.B., 2020. Pasaxes manuscritas problemáticas: conservación vs. emenda. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 47, pp. 195-216. [Consulta: 6 junio 2023]. DOI 10.15304/verba.47.6148. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/6148.