DE SANTIAGO GÓMEZ, , C., 2019. Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. O esplendor da poesía galega medieval. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 343 pp. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 46, pp. 479-490. [Consulta: 18 abril 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/5954.