FREIXEIRO MATO, , X.R., 2018. As primeiras normas da Academia e a perda da súa auctoritas na codificación do galego. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 45, pp. 299-340. [Consulta: 7 febrero 2023]. DOI 10.15304/verba.45.4207. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/4207.