COSTAS GONZÁLEZ, , X.H., 2017. O sufixo -icho/a, caracterizador da microtoponimia galega de Zamora. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 44, pp. 527-536. [Consulta: 3 marzo 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/3601.