IGLESIAS ÁLVAREZ, , A.M., FORMOSO GOSENDE, , V. y RIAL APARICIO, , A., 2017. O alumnado galego ante as variedades dialectais propias e alleas. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 44, pp. 231-270. [Consulta: 3 diciembre 2023]. DOI 10.15304/verba.44.2947. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/2947.