FERREIRO FERNÁNDEZ, , M., 2016. A forma «mais» na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 43, pp. 361-383. [Consulta: 18 julio 2024]. DOI 10.15304/verba.43.2846. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/2846.