SÁNCHEZ REI, , X.M., 1. Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 40, pp. 389-414. [Consulta: 25 junio 2024]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/1293.