DONO LÓPEZ, , P., 2012. Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves. Verba: Anuario Galego de Filoloxía [en línea], vol. 38. [Consulta: 30 septiembre 2022]. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/115.