[1]
P. Bouzas, «Análise fonética e fonolóxica dos documentos inéditos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (séc. xv)», Verba, vol. 39, 1.