[1]
C. de Santiago Gómez, «Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. O esplendor da poesía galega medieval. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 343 pp.», Verba, vol. 46, pp. 479-490, sep. 2019.