[1]
X. R. Freixeiro Mato, «As primeiras normas da Academia e a perda da súa auctoritas na codificación do galego», Verba, vol. 45, pp. 299-340, sep. 2018.