[1]
X. H. Costas González, «O sufixo -icho/a, caracterizador da microtoponimia galega de Zamora», Verba, vol. 44, pp. 527-536, sep. 2017.