[1]
M. Ferreiro Fernández, «A forma “mais” na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico», Verba, vol. 43, pp. 361-383, oct. 2016.