[1]
P. Dono López, «Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves», Verba, vol. 38, may 2012.