Rodríguez Toro, , J. J. (2020) «Ana Isabel Boullon (ed.): Antroponimia e lexicografía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 333 pp.», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 47, pp. 405-413. doi: 10.15304/verba.47.6683.