Arias-Freixedo, , X. B. (2020) «Pasaxes manuscritas problemáticas: conservación vs. emenda», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 47, pp. 195-216. doi: 10.15304/verba.47.6148.