de Santiago Gómez, , C. (2019) «Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. O esplendor da poesía galega medieval. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 343 pp.», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 46, pp. 479-490. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/5954 (Accedido: 22febrero2024).