Larson, , P. (2018) «Ai Santiago!», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 45, pp. 361-368. doi: 10.15304/verba.45.4463.