Cohen, , R. (2019) «The Traitor in Nuno Treez 2», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 46, pp. 109-124. doi: 10.15304/verba.46.4413.