Freixeiro Mato, , X. R. (2018) «As primeiras normas da Academia e a perda da súa auctoritas na codificación do galego», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 45, pp. 299-340. doi: 10.15304/verba.45.4207.